Orthomoleculaire geneeskunde

De naam `orthomoleculaire geneeswijzen` is in de zestiger jaren geïntroduceerd door de Amerikaan Linus Pauling. Hij was chemicus en tweevoudig Nobelprijswinnaar.

Het begrip orthomoleculiere geneeswijzen is afgeleid van het Griekse woord `orthos`, waarmee wordt verwezen naar `optimaal`, (juist / gezond), moleculair wil zeggen: `de moleculen betreffende`. Onder de orthomoleculaire voedingsleer wordt dan ook verstaan: de studie over de werking van de voedingsstoffen in het lichaam t.b.v. een optimale gezondheid. Een optimale gezondheid vraagt om voldoende vitaminen, mineralen, vitaalstoffen, sporen-elementen en enzymen in de juiste verhouding. Daarbij houdt de orthomoleculaire voedingsleer terdege rekening met de veranderende leefomstandigheden van de hedendaagse mens, de verslechterende voedingsgewoonten en de verminderde kwaliteit van de aangehouden voeding door milieuvervuiling en diverse verwerkingsprocessen. Orthomoleculaire therapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. http://fyto-life.nl/webshop/