Scio Eductor Quest9

Wat is de Scio Eductor Quest9?

De SCIO Eductor Quest9 is een instrument dat door therapeuten wordt gebruikt om energieën in het lichaam te meten en te beoordelen. Op basis van deze uitkomsten wordt de SCIO Eductor Quest9 toegepast voor de behandeling van kwalen. De SCIO Eductor Quest9 analyseert, verlicht en corrigeert de stressfactoren die ziektes en stoornissen in het lichaam kunnen veroorzaken.

Ongeveer 6000 therapeuten maken wereldwijd al meer dan 15 jaar van de SCIO Eductor Quest9 gebruik. De SCIO Eductor Quest9 is onder meer gebaseerd op principes van de kwantumbiologie en de kwantumfysica, wetenschappen van de uiterst subtiele vormen van energie.

De energieën in het lichaam kunnen worden gemeten en beoordeeld via Bioresonantie en Biofeedback:

SCIO Eductor Quest9 ‘scant’ het lichaam op tal van onderdelen bv. virussen, tekorten en allergieën;
deze gegevens worden vergeleken met een ‘norm’;
de verkregen resultaten geven de therapeut gedetailleerde informatie over de mate van disbalans, toxiciteit, disfuncties en andersoortige zwakke plekken in het lichaam;
om deze te herstellen, kiest de SCIO Eductor Quest9 vervolgens de passende oplossingen uit zijn database van ca. 950 verschillende therapeutische mogelijkheden.

Analyse en therapie

De SCIO Eductor Quest9 is inzetbaar voor zowel analyse als therapie:

 • als geavanceerd meetinstrument is de SCIO Eductor Quest9 een ultrasnelle en betrouwbare bron van informatie omtrent de sterke en de zwakke punten in de gezondheidsstatus van de patiënt. Ook ‘vergeten’, of onopgemerkte contacten in het verleden met virussen, bacteriën, etc. worden geregistreerd; deze kunnen een belangrijke aanwijzing betekenen binnen het totale referentiekader van de patiënt;
 • door het groot aantal ingebouwde energetische helingsmethoden kan de SCIO Eductor Quest9 de geconstateerde probleemgebieden direct therapeutisch positief beïnvloeden – in behandelingen variërend van 3 seconden, tot onbeperkte duur;
 • tijdens iedere therapeutische toepassing blijft de SCIO Eductor Quest9 steeds automatisch binnen fracties van seconden vaststellen of en in hoeverre het lichaam de aangeboden energetische veranderingen weet op te pakken. Waar nodig zal SCIO Eductor Quest9 een behandeling staken, bijstellen of verlengen (autofocus).

Waarop kan de SCIO Eductor Quest9 testen

De SCIO Eductor Quest9 test op onder meer:

 • allergenen
 • geopathische stress
 • voedselovergevoeligheid
 • zuur/base evenwicht
 • vitaminedeficiënties
 • aminozuren
 • mineralen
 • enzymen
 • functies van bijnieren, hypofyse en schildklier
 • ziektegeschiedenis
 • depressie
 • toxische belasting
 • omgevingsfactoren
 • hormoonspiegels
 • organen
 • elektromusculaire respons
 • virussen, bacteriën, parasieten, schimmels
 • prionen
 • medicijnwerking
 • emotionele-, mentale factoren

Meest gestelde vragen

Wat is de SCIO Eductor Quest9?

SCIO Eductor Quest9 staat voor Scientific Consciousness Interface Operatingsystem. Het is een uniek en ultramodern biofeedback instrument dat de respons meet van het ‘onbewuste’ lichaam op de uitgestuurde frequenties. De SCIO Eductor Quest9 kan stress in het lichaam opsporen en verminderen. Tijdens het testen resoneert het apparaat gedurende 0,01 seconde met duizenden weefsels, organen, nutriënten, toxinen en allergenen, en stelt het de mate vast waarin het lichaam daarop reageert. De in het lichaam onbewust aanwezige informatie wordt op de computer ‘bewust’ gemaakt door getallen en grafieken.

Wat doet SCIO Eductor Quest9?

De SCIO Eductor Quest9 scant het lichaam van de patiënt zoals een virusscan dat op een computer doet. De SCIO Eductor Quest9 kijkt naar alles; van virussen tot tekorten, zwakke punten, allergieën, afwijkingen en voedselovergevoeligheden. Het geeft een verslag van de biologische reactiviteit en resonantie in het lichaam en geeft behoeften aan, disfuncties en kwetsbare plekken. Deze informatie is fundamenteel anders dan die van bijvoorbeeld de röntgenfoto’s, bloedonderzoeken en andere onderzoekmethoden waar de reguliere geneeskunde gewoonlijk gebruik van maakt. SCIO Eductor Quest9 -informatie zegt iets over de energetische staat waarin het lichaam zich bevindt en over de richting waarin het lichaam zijn energie stuurt.

Moet ik in de SCIO Eductor Quest9 plaatsnemen?

Nee, de patiënt wordt met de SCIO Eductor Quest9 verbonden via zachte rubberen banden om hoofd, polsen en enkels. De elektromagnetische signalen worden door deze cybernetische verbinding heen en weer gestuurd. Dit proces is absoluut pijnloos en non- invasief.

Wat gebeurt er na het scannen?

Zijn de niveaus van vitaminen, aminozuren, nutriënten, mineralen, enzymen, natuurlijke suikers, toxinen, hormoonniveaus, spiertonus, ziekte, bacteriën, schimmels, virussen en de gezondheid en balans van de interne organen eenmaal gemeten, dan worden deze vergeleken met een ‘norm’. De resultaten laten niet alleen zien op welke onderdelen – en in hoeverre – het lichaam niet in een gezonde staat is, maar vaak ook waarom. Zo kan een salmonellabesmetting in de jeugdjaren, heel veel later voor problemen verantwoordelijk zijn.

Wordt de SCIO Eductor Quest9 alleen gebruikt voor het opsporen van problemen?

De SCIO EductorQuest9 heeft ook therapeutische mogelijkheden. De SCIO Eductor Quest9 meet en interpreteert de frequenties van het lichaam. Vervolgens stuurt de SCIO Eductor Quest9 zijn eigen frequenties op het lichaam af om daar waar nodig de destructieve golfpatronen te neutraliseren. Daarna toont de SCIO Eductor Quest9 het percentage van de verbetering, de mate waarin het lichaam het proces van revitalisering heeft kunnen oppakken.

Kan de SCIO Eductor Quest9 worden gebruikt met kinderen?

Juist omdat kinderen vaak niet in staat zijn woorden te geven aan wat ze voelen, is de SCIO Eductor Quest9 een ideaal instrument. Verbale communicatie speelt hier geen enkele rol. Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak baat bij de SCIO Eductor Quest9 omdat dit instrument onderliggende oorzaken aan het licht kan brengen, zoals voedselintoleranties.

Voor verdere informatie en wetenschappelijke rapporten bel gerust.